KONTAKT

DYREKTOR ARTYSTYCZNY FESTIWALU

 

Magdalena Topolska

tel: +48 784-665-497

ORGANIZATOR FESTIWALU

 

Katolickie Stowarzyszenie Wiernych
,,NOWA EWANGELIZACJA"

Małgorzata & Mirosław Topolscy 

tel: +48 661-440-145