INFORMACJA DLA DARCZYŃCÓW

                         

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WIERNYCH

NOWA EWANGELIZACJA

ul. Pułaskiego 1/3 m 14,  42-217 Częstochowa

IDS: 152079802,  NIP: 573-25-14-037

KONTO: 78 1020 1664 0000 3502 0135 2830

tytuł wpłaty: na cele statutowe - Ruah Festiwal